Bildiri Tam Metinleri...

Saygıdeğer Meslektaşlarımız 
Kongremizde sunulacak bildiriler “bildiri özetleri e-kitap” ve “tam metin e-kitap” olarak kongreden hemen sonra Aralık 2018 ayı içerisinde yayımlanacaktır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak Türk PDR Der.’in yayınları olan uluslararası dergilerimizden “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi”, "Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi”, “Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi” veya “Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi”ne bildiri tam metinlerinizi gönderebilirsiniz. Hakem sürecinden sonra makale olarak yayımlanacaktır. Ancak, makale başvurusunun çok olması durumunda bazı makalelerin yayımlanması 2019’a kalabilir.

 

Lisans Öğrencilerinin Dinleyici Katılımı

*Lisans öğrencileri, GİRİŞ YAP içerisinde  Kayıt Ol düğmesine tıklayarak sisteme kayıt olduktan sonra Kesin Kayıt Ol düğmesine tıklayınız.
** Katılım Belgesi alabilmeniz için kayıt ücretini yatırmanız gerekmektedir. Dekontu e-posta ile gönderiniz. 
*** Konaklama ve diğer giderler kayıt ücretine dahil değildir. Sadece kongre ikramları dahildir.
**** Lisans öğrencileri bildiri ile katılamazlar, bildiride yer alamazlar.
 

2018  Empati Ödülü başvuruları başladı

20. Uluslararası PDR Kongresi’nin internet sayfasının (http://2018.pdrkongreleri.org/?s=13) Ödüller bölümünde yer alan “2018  Empati Ödülü Aday Öneri Formu” doldurarak empati@pdr.org.tr e-posta adresi aracılığıyla aday gösterilebilir. Daha ayrıntılı bilgiye “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yılın Empati Ödülü Düzenleme Yönergesi”nde ulaşılabilir.
 

2017’de İptal Edilen Kongre Hakkında!

2017’de yapılması planlanan, ancak daha sonra iptal edilen kongrede bildirileri kabul edilen saygıdeğer meslektaşlarımız, PDRkongre2018’e bildirilerini yeni şablona göre hazırlayıp yeniden yüklemeleri durumda bildiri kabul belgeleri yeniden gönderilecektir.
 
Doç.Dr. Cengiz ŞAHİN
Kongre Başkanı
 
 

Öğretmenlerin Bilimsel Toplantılara Katılımına MEB Desteği

MEB İZİN GENELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamaları bulunmaktadır. Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Bu yazıya göre;
1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;
a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),
b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,
c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,
ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması, kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.
2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde – kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla – yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.
3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.
 İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız
 
Dear Colleagues,
 
We are honored to invite you to the 20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance "PCGcongress 2018" which will be held in Samsun on 25-26-27 October 2018 with the cooperation of Ondokuz Mayis University and Canik Municipality under the organization of Turkish Psychological Counseling and Guidance Association.
 
Since 1991, 13 congresses and 6 applied congresses have been organized by our Association at national level. By combining both of our congresses starting from this year, we are moving to the international platform and realizing the 20th of it.
 
As is known, Turkey is one of the few countries that has been providing psychological counseling education at undergraduate, graduate and doctoral level for more than fifty years. We believe that discussing our country's half-century psychological counseling experience thoroughly in the light of new developments and global and local needs in the field of PCG in an international congress will contribute to the 21st century vision of the PCG field and psychological counseling profession. For this reason, we have determined the main theme of the Congress as "Psychological Counseling Training from the Past to the Future".
 
In addition to the main theme of “psychological counseling training”, the Congress will also include specialization fields such as “school psychological counseling”, “career psychological counseling”, “family psychological counseling”, “rehabilitation psychological counseling”, “addiction psychological counseling” and “mental health psychological counseling” and also sub-themes in the scope of "accreditation in psychological counseling training" and "psychological counseling practice and its supervision".
 
We believe that distinguished specialists who will participate in our Congress both at national and international level will be able to discuss the main themes and sub-themes through conferences, panels, workshops and various discussion platforms in a way to develop and expand the 21st century vision of the PCG field and psychological counseling profession.
 
For this great information feast of PCG, we wish to get together at Canik Municipality Cultural Center where the Congress will be held in SAMSUN on 25-26-27 October 2018...
 
Kind regards...
 
Prof. Dr. Cengiz ŞAHİN
President of Congress
President of the TPCGA (Turkish PDR Der) 
 
 
 

Önemli Tarihler

 • Deadline for Abstract Submission
  1 Eylül 2018
 • Notification of Abstract Submission
  1 Ekim 2018
 • Erken Kayıt
  15 Eylül 2018
 • Geç Kayıt
  5 Ekim 2018
 • Kongre Tarihi
  25-26-27 Ekim 2018
 • Last Date For Submission Of Full Papers
  15 November 2018
 • Kongre e-Kitabının Yayımlanlanması
  10 Aralık 2018